Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Iltimos, shu masalani yechishga yordam berila 10 bal beraman: Men bir son o'yladim. Uni 8,7 ga bo'ldim. Bo'linmaga 6,75 ni qo'shib, yig'indidan 9,99 ni ayirdim. Ayirmani 3 ga ko'paytirdim va ko'paytmadan 10,89 ni ayirgan edim 88,14 chiqdi. Men o'ylagan sonni toping.

Математика: новые вопросы