Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Укажіть графік, який МОЖЕ бути графіком залежності S=f(P) площі правильного трикутника від його периметра Р. T Д

Математика: новые вопросы