Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Розглядаються три послідовних натуральних числа. Потроєний квадрат більшого з них на 183 більший, ніж подвоєний добуток двох менших чисел. Знайти середнє арифметичне цих трьох послідовних натуральних чисел.

Математика: новые вопросы