Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Поалуйста . Неможливо обчислити значення виразу A. 1 : (10 - 9) Б. 10: (10 - 10) B. O: (16 - 15) 2. ПОРЯДОК ДIЙ у виразі 2 •4 + 16 : 2 правильно пронумеровано так: А. 2 •4 + 16 : 2 Б. 2 •4 + 16 •2 В. 2•4+16:2 Невідомий дільник у рівності 8 :?=2 можна обчислити так: А. 2•8=16 Б. 8-2=6 В. 8:2=4 Обчисли значення виразів. 73 + 18:2 (26-12):2 2•8+29 Порівняй. 0+5 0•5 10•1 10:1 7-7 7:7 Коли Ігор взяв із скарбнички 5 монет по 2 грн, у ній залишилося 65.Скільки гривень було в скарбничці спочатку?

Математика: новые вопросы