Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

1.Скласти рівняння кола з центром в точці С(2,-3) і радіусом, що дорівнює 6.
2. Знайти координати центра і радіус кола:
Х 2 +у 2 +2х-4у=0
3. Задано рівняння еліпса 1
Знайти відстань між фокусами та ексцентриситет еліпса.

Математика: новые вопросы