Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Середня лінія трикутника відтинає від нього трапецію, площа якої 21см² Знайдіть площу даного трикутника.

Математика: новые вопросы