Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

складіть 3 речення із займеником її 2-х хз них він має бути з особового займеника в родовому відмінку в 1 узначинні присвійного займеника

Українська література: новые вопросы