Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Напишіть роздум про збереження довколишнього середовища на зхадану тему, використовуючи прийменники-антоніми.

Українська мова: новые вопросы