Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Вправа 4 Скориставшись «Довідкою», уставте замість крапок відокремлені прикладки, за потреби змінюйте форму іменників. Запишіть речення, поясніть уживання в них розділових знаків. 1. Про словотвір ... довідаєтеся на уроках української мови в 6 класі. 2. Тавтологію ... у художніх текстах використовують як стилістичний засіб. 3. Клас павукоподібних ... нараховує 60 000 видів тварин. 4. Нерудні корисні копалини ... активно використовують у різних галузях господарства. 5. Про назви лівих приток Дніпра ... збереглося чимало поетичних легенд. 6. Хоча деякі з неметалів ... — напівпровідники, графіт — провідник. Довідка: як-от скорпіони, павуки, кліщі; або наука про тво- рення нових слів; особливо вогнетривкі глини, вапняки; тобто повторне по- значення вже названого поняття іншим словом або виразом без додаткового уточнення його змісту; а саме Десну, Псел, Ворсклу, Оріль, Сулу; зокрема кремній.

Українська мова: новые вопросы