Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Самостійна робота. Запишіть слова, уставляючи на місці пропуску букву е, и, і.
Пр..лягти, пр..звище, пр..сердитий, пр..клеїти, пр..звисько, пр..красна, пр..шити, пр..рва, пр..азовський, пр..малий, пр..вокзальний.

Українська мова: новые вопросы