Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

У якому рядку допущено ПОМИЛКУ при написанні займенників А ні з кого, казна-котрий, де з чого, абискільки
Б хто-небудь, деякий, щось, абихто
В бозна-який, де-що, казна-хто, якийсь
Г будь у кого, хтозна в якому, аби в чиєму, чийсь

Українська мова: новые вопросы