Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Утворіть від поданих слів прислівники, прочитайте їх. Позначте у словах орфограму «літери и, і в кінці прислівників». Обґрунтуйте правилом. По, молодецький; в, осінь; в, ніч; без, вість; по, польський

Українська мова: новые вопросы