Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Утворіть від неозначеної форми дієслова пасивні дієприкметники теперішнього або минулого часу, додайте до них пояснювальні слова,
уведіть у речення.
Зразок: засіяти — засіяний озиминою лан.
Описувати, нагріти, шити, виконати, обговорювати, клеї-
ти, стиснути, привезти, прикрашувати, скосити, розчинити.

Українська мова: новые вопросы