Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Прочитайте текст. У дієсловах визначте, де можливо, час, рід, осо- бу. Завершіть текст.
НА ШЛЯХУ ДО ВЛАСНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
Професійна підготовка фахівця починається ще в універси-
теті, але не закінчується там. Студенту під час навчання дають знання. Вірніше, дають можливість здобути знання, які він
повинен використовувати на практиці. Адже для спеціаліста
знання самі по собі не є визначальною якістю. Ви можете бути
хорошим ученим і дослідником, але, якщо не вмієте…

Українська мова: новые вопросы