Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

У зазначених відмінкових формах числівників знайдіть помилкові й виправте їх.
Шістсот, шестидесяти, шестистам, шестистами, на шести-
стах; двісті, двохста, двомстам, двомастами, на двохстах; сім-
сот, семисот, семидесятьма, на семидесятьох.

Українська мова: новые вопросы