Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

1. Вкажіть складне речення з сурядним і безсполучниковим зв'язком. А)Надворі зима, і падають сніжинки, і вітер їх несе в туманну далечінь. Б) Над нами зумлили комарі, біля нас спросоння коли-не-коли схлипувала річечка, а над усім світом протікала зоряна iмла. B) Заходило сонце, у вузеньких хутірських вуличках стояла червона курява, в садках варилася на триніжках вечеря, тупали об землю спiлi яблука. Г) То не сiрий туман з Чорномор'я піднявсь - піднімаються гуси то сiрiї; то не хмару снігів буйний вітер навів - піднімаються лебедi бiлiї.

Українська мова: новые вопросы