Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Перепишіть речення, поясніть творення дієприслівників. 1. Беручи в руки книгу, зваж свої можливості. 2. Читаючи
лекцію, ні на мить не забувай про культуру мовлення. 3. Пра-
цюючи над рукописом, не забувай про відпочинок. 4. Зупиняй-
ся, вслухаючись у тишу. 5. Принісши користь людям, будеш
спокійним, що життя прожив недаремно.
Додатково зробити синтаксичний розбір двох речень.

Українська мова: новые вопросы