Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Утворіть збірні числівники. Складіть речення на професійні теми з кожним утвореним числівником.
2, 11, 8, 14, 20.

Українська мова: новые вопросы