Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

ІВ , НЕГАЙНА ДО 6 ЗАВДАНЬ ,ВИБРАТИ ОДНУ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ, ОБГРУНТУВАТИ . Граматичної помилки припустилися в рядку
А Нотаріус підписала
Б Нотаріус Білецька засвідчила
В Знаний нотаріус
Г Нотаріус передав документи
2. Стилістично нейтральними є всі слова, ОКРІМ
А сирота
Б староста
В роззява
Г шульга
3. Урочистого відтінку префікс надає всім словам, ОКРІМ
А праоснова
Б прадід
В возвеличити
Г неодцвітний
0,
4. У всіх стилях може вживатися діеслово
А несіть
Б несіте
В носитися
Г вознести
0.5 621
5. Немае помилки у використанні форми ступенів порівняння прикметників у рядку
А найбільш коротший шлях до перемоги
Б найширші верстви населення
В ця презентація досконаліша вашої
Г саме головне, що хотів сказати
0.
6. Порушено норму вживання прийменника в рядку
А на ту пору - у ту пору
Б за всіх часів - у всі часи
В незважаючи на перешкоди - не дивлячись на перешкоди
Г будинок по вулиці Хмельницького - будинок на вулиці Хмельницького

Українська мова: новые вопросы