Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

У ЯКОМУ РЯДКУ ВСІ ЗАЙМЕННИКИ ВІДМІНЮЮТЬСЯ ЯК ПРИКМЕТНИКИ? А)будь-хто, казна-який, бозна-чий, що-небудь

Б)наш, жодний, кожен, інший, всякий

В)я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони

Г)хтось, щось, якийсь, котрийсь, чийсь

ТЕРМІНОВО У МЕНЕ КОНТРОЛЬНА ДО ІТЬ)

Українська мова: новые вопросы